Chính sách bảo vệ thông tin

Tuyên bố về Nguyên tắc Bảo mật của Công ty

Chúng tôi cam kết bảo mật những thông tin do Khách hàng cung cấp trong quá trình truy cập website https://dsseducation.com/. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật thu thập và bảo mật thông tin Khách hàng” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Quý khách.
DSS Education cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp đáng tin cậy và có tư duy tương lai cho các quyết định quan trọng nhất của bạn. Điều này bao gồm bảo vệ sự riêng tư của tất cả thông tin cá nhân trong sự chăm sóc của chúng tôi.

Khi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi tuân theo các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty sau:

Thông tin chúng tôi thu thập

– Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn và các nguồn khác nhau theo những cách hợp pháp và công bằng
– Thông tin chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với bạn, nhưng có thể bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách bạn đang quan tâm và dịch vụ của chúng tôi cũng như thông tin về sở thích, nhân khẩu học và sở thích của bạn.
– Chúng tôi chỉ thu thập thông tin được yêu cầu hoặc liên quan đến việc cung cấp thông tin và dịch vụ, tiến hành hoạt động hợp tác và hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn.
– Đối với khách truy cập trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn, loại hệ điều hành của bạn, thời gian và khoảng thời gian bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, các vị trí Internet mà bạn đến và các trang web bạn truy cập trong các trang web của chúng tôi để theo dõi việc sử dụng và cải thiện các trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại  Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của chúng tôi.
– Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin, bao gồm cả các cookie, thẻ pixel, tính năng lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như tính năng lưu trữ web của trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của ứng dụng, cơ sở dữ liệu và nhật ký máy chủ.

 Cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân

– Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn vì lý do thông tin được thu thập, cho các mục đích khác mà bạn đồng ý hoặc khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty đối tác của DSS Education với các đại lý hoặc đại diện của chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp và khi được pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho những người, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên DSS Education này ở các khu vực pháp lý khác với nơi thông tin được thu thập và do đó sẽ tuân theo luật pháp của các khu vực pháp lý đó. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, nếu không có sự đồng ý của bạn, với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài nhóm công ty của chúng tôi với mục đích tổ chức đó tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho bạn.
– Trong một số trường hợp và nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong nhóm các công ty DSS Education để cung cấp cho bạn những ưu đãi về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Bạn có thể chọn không nhận những ưu đãi đó.
– Chúng tôi có thể phân tích thông tin của bạn để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào có thể được bạn quan tâm.
– Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào cần thiết để đáp ứng các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc theo yêu cầu hoặc luật pháp cho phép.
– Chúng tôi mong muốn giữ cho hồ sơ của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn chính xác và cập nhật khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin được sử dụng.

 Các biện pháp bảo vệ

– Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo mật phù hợp với mức độ nhạy cảm của thông tin, để bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập, phát hành, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.

– Chúng tôi chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, bao gồm cả thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ của mình, họ phải bảo vệ thông tin đó theo những cách phù hợp với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi

– Chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi một cách cẩn thận. Chúng tôi đã chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ liên tục của chúng tôi với các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty DSS Education.
– Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về các chính sách bảo mật và thực tiễn quản lý thông tin cá nhân của bạn cho bạn.
– Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của bạn và mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó, theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật. Bạn cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin của mình và yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin đó, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

 

DSS Education – Giám đốc Đã Ký