.Gọi ngay

CÁC LOẠI VISA 188

Hiện nay, có rất nhiều loại visa định cư đầu tư, nhưng do thiếu thông tin từ những nhà tư vấn tậm tâm nên khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang, dẫn đến việc đánh giá sai cơ hội đầu tư, hao tốn chi phí cũng như thời gian của chính bản thân mình.

Hiều rõ được những nhu cầu đó, DSS Education đã tổng kết lại các diện visa tạm trú Úc dưới đây.

Diện Kinh doanh đổi mới ( Business Innovation Stream) 188A

Visa tạm trú Úc theo diện Kinh doanh đổi mới này phù hợp với những ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh và cam kết sở hữu doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc tối thiểu trong 2 năm và đáp ứng các yêu cầu về Visa diện 888 để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn.

Điều kiện để xin visa tạm trú Úc diện Kinh doanh đổi mới:

Đương đơn nộp hồ sơ xin visa định  cư Úc phải

 • Dưới 55 tuổi, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể bỏ qua điều kiện này nếu việc kinh doanh của đương đơn mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa, có cổ phần trong các công ty mà tổng doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm.
 • Sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp tối thiểu:
 • 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm
 • 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm
 • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.
 • Thành công trong sự nghiệp kinh doanh
 • Có mong muốn tiếp tục kinh doanh tại Úc

Nếu doanh nghiệp chính của đương đơn cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, kĩ thuật hoặc thương mại, đương đơn chỉ sử dụng không quá một nửa thời gian để cung cấp các dịch vụ trên, khi việc này đi ngược với nguyên tắc quản lí doanh nghiệp.
Vào thời điểm nhận được thư mời, đương đơn, người phối ngẫu hoặc đương đơn và người phối ngẫu phải sở hữu tài sản tối thiểu 800,000 AUD. Tài sản này phải là tài sản hợp pháp và có thể chuyển sang Úc trong vòng 2 năm sau khi được cấp visa.
Đương đơn và người phối ngẫu không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Diện Đầu tư có bảo lãnh ( Investor Stream) 188B

Visa tạm trú theo diện đầu tư bảo lãnh Hướng đến các nhà đầu tư/doanh nhân có kinh nghiệm đầu tư hoặc điều hành doanh nghiệp tốt. Nhà đầu tư cam kết đầu tư 1,5 triệu AUD vào Trái phiếu bang mà mình được bảo lãnh, đồng thời duy trì đầu tư suốt thời hạn 4 năm của visa tạm trú và sinh sống tại Úc tối thiểu 2 năm trong khung 4 năm trước khi nộp đơn xin visa úcthườngtrú 888.

Điều kiện để xin visa tạm trú Úc diện Đầu tư bảo lãnh:

Đương đơn nộp hồ sơ xin visa định cư Úc phải

 • Dưới 55 tuổi, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể bỏ qua điều kiện này nếu việc kinh doanh của đương đơn mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.
 • Đạt đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • Có trình độ cao trong việc quản lí các hoạt động kinh doanh và đầu tư
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trực tiếp điều hành doanh nghiệp hay đầu tư.
 • Có sự nghiệp kinh doanh, đầu tư thành công
 • Cam kết tiếp tục công việc kinh doanh, đầu tư của mình tại Úc sau khi kinh doanh bắt đầu thành công
 • Có ý định rõ ràng trong việc tiếp tục sống  tối thiểu 2 năm tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà được đơn chọn làm mục tiêu đầu tư.

Đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải:

 • Trong tối thiểu 1 trên 5 năm tài chính ngay trước khi nhận được thư mời nộp đơn xin visa, phải trực thiếp quản lí:
 • Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải sở hữu ít nhất 10% cổ phần, hoặc
 • Quỹ đầu tư hợp pháp tối thiểu 1.5 triệu AUD.
 • Trong 2 năm tài chính ngay trước khi nhận được thư mời nộp đơn xin visa, đương đơn và người phối ngẫu phải sở hữu tài sản tối thiểu 2.25 triệu AUD. Tài sản này phải là tài sản hợp pháp và có thể chuyển sang Úc trong vòng 2 năm sau khi được cấp visa.
 • Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ bằng cánh sử dụng quỹ đầu tư từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư hợp pháp và duy trì khoản đầu tư này trong 4 năm.
 • Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
  Thu nhập từ việc kinh doanh tại Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.

  Diện đầu tư trọng yếu (Significant Investor Stream) 188C

  Đầu tư trọng yếu (188) là chương trình cấp thị thực tạm trú Úc với thời hạn 4 năm cho ứng viên và các thành viên gia đình.
  Lưu ý rằng các quy tắc có hiệu lực tại thời điểm đương đơn nộp đơn xin visa tạm trú tại Úc diện Đầu tư trọng yếu và sẽ tiếp tục áp dụng trong suốt thời gian sở hữu visa tạm trú tại Úc, bao gồm tất cả các diện visa mở rộng có liên quan tới visa tạm trú của đương đơn.

  Điều kiện để xin visa tạm trú Úc diện Đầu tư bảo lãnh:

  Đương đơn phải có cam kết rõ ràng về:

 • Cư trú tại tiểu bang và vùng lãnh thổ mà cơ quan chính phủ đã đề cử.
 • Tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc kể  cả  khi visa tạm trú hết hiệu lực.
 • Đương đơn phải sống tại Úc ít nhất 40 ngày 1 năm(tính cộng dồn) hoặc người phối ngẫu của đương đơn phải sống ở Úc ít nhất 180 ngày 1 năm(tính cộng dồn) trong thời gian visa có hiệu lực.
  Đương đơn và/hoặc người phối ngẫu phải sở hữu tài sản tối thiểu 5 triệu AUD và có thể sử dụng để đầu tư vào loại hình đầu tư được chấp thuận.Đương đơn và các thành viên gia đình (từ 18 tuổi trở lên) phải đồng ý sẽ không thực hiện bất kì hành vi nào gây nên sự tổn thất cho nước Úc liên quan đến quỹ đầu tư đã thực hiện.Thu nhập từ việc kinh doanh tại Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.Đầu tư tối tiểu 5 triệu AUD trong 4 năm.
  Lưu ý quan trọng: đương đơn có thể xin tư vấn pháp lí để đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư vì mục đích xin visa này là hoạt động hợp pháp. Đương đơn có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động đầu tư của mình là đúng theo pháp luật.

  Diệ nđầu tư cao cấp ( Premium Investor Stream) 188C*

  Đương đơn nộp hồ sơ xin visa đinh cư Úc phải được đề cử bởi Cơ quan thương mại (Austrade) đại diện cho chính phủ Úc. Đương đơn phải đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD vào một trong các hạng mục:

  • Đầu tư vào tài sản niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.
  • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ.
  • Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu phát hành bởi một công ty niêm yết của Úc  (hoặc công ty con sở hữu 100% vốn tổ chức niêm yết tại Úc); Hoặc các trái phiếu doanh nghiệp Úc được xếp loại đầu tư; Hoặc các trái phiếu đã được đánh giá bởi cơ quan đánh giá nợ được AFS (Australia Finance Service) cấp phép.
  • Các công ty trách nhiệm hữu hạn tại Úc
  • Bất động sản tại Úc trừ bất động sản nhà ở.
  • Các khoản tiền hoãn lại được đăng kí bởi các công ty Úc
  • Các khoản từ thiện đã được chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ chấp nhận.

  Thu nhập từ việc kinh doanh tại Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.
  Tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc kể  cả  khi visa tạm trú hết hiệu lực.
  Đương đơn và/hoặc người phối ngẫu phải sở hữu tài sản tối thiểu 15 triệu AUD và có thể sử dụng để đầu tư vào các loại hình đầu tư được chấp thuận.
  Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
  Đương đơn và các thành viên gia đình (từ 18 tuổi trở lên) phải đồng ý sẽ không thực hiện bất kì hành vi nào gây nên sự tổn thất cho nước Úc liên quan đến quỹ đầu tư đã thực hiện.

  DiệnTựdoanh ( Entrepreneur Stream)

  Đương đơn nộp hồ sơ xin visa định  cư Úc phải:

  • Dưới 55 tuổi, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể bỏ qua điều kiện này nếu việc kinh doanh của đương đơn mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.
  • Thành thạo tiếng Anh và có thể chứng minh điều này vào thời điểm được mời nộp đơn.
  • Đang thực hiện hoặc có dự định thực hiện hoạt động kinh doanh tại Úc và có ý định tiếp tục duy trì việc kinh doanh này,

  Hoạt động kinh doanh được chấp thuận là hoạt động kinh doanh liên quan đến một ý tưởng dẫn đến thương mại hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc sự phát triển của doanh nghiệp Úc.
  Hoạt động kinh doanh này không được liên quan tới bất kì hình thức kinh doanh nào sau đây:

  • Bất động sản nhà ở
  • Thuê lao động
  • Mua một doanh nghiệp đang hoạt động hoặc nhượng quyền thương mại tại Úc.

  Một hoạt động kinh doanh được coi là hợp pháp nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Có một hoặc nhiều hơn một cam kết đầu tư tổng tối thiểu 200.000AUD từ một/các tổ chức sau:
  • Cơ quan chính phủ liên bang Úc
  • Chính quyền bang/vùng lãnh thổ
  • Tổ chức nghiên cứu
  • Đăng kí với tư cách là Đối tác diện đầu tư mạo hiểm trách nhiệm hữu hạn tại Úc hoặc Tiểu bang
  • Nhà cung cấp chương trình giáo dục bậc  cao chuyên sâu

  Thỏa thuận ít nhất 10% số tiền tài trợ phải được trả cho các doanh nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ khi hoạt động kinh doanh được tiến hành tại Úc.
  Đương đơn phải sở hữu tối thiểu 30% cổ phần tại thời điểm kí thỏa thuận.
  Có kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của mình, đề cập đến việc ý tưởng của đương đơn sẽ dẫn đến dẫn đến thương mại hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc sự phát triển của doanh nghiệp Úc như thế nào.

Hiện nay, có rất nhiều loại visa định cư đầu tư, nhưng do thiếu thông tin từ những nhà tư vấn tậm tâm nên khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang, dẫn đến việc đánh giá sai cơ hội đầu tư, hao tốn chi phí cũng như thời gian của chính bản thân mình.

Trả lời