.Gọi ngay

Học để định cư

Bạn có thể định cư tại Úc chỉ với các bằng cấp nước ngoài và kinh nghiệm làm việc hoặc bằng cấp của Úc.
Nếu bạn không đủ điều kiện cho Skilled Migration Visa (Visa Định cư Tay nghề – SMV)  dựa trên các bằng cấp nước ngoài, bạn có thể học ở Úc 2 năm rồi sau đó xin SMV.

Chiến lược

Các sinh viên quốc tế (và các thành viên gia đình) nào đã hoàn thành 2 năm Diploma, Degree hoặc Trade qualification ở Úc đều có thể đăng ký xin SMV vào cuối khóa học. Việc xin visa này có thể dành cho visa định cư tay nghề, tạm thời hoặc thường trú nhân dựa vào nhiều yếu tố.
Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng xin SMV vào cuối khóa học đó là:

 • Độ dài của khóa học
 • Nếu việc học có liên quan tới nghề nghiệp nằm trong danh sách Tay nghề kỹ năng (Skilled Occupation List – SOL) hoặc nghề nghiệp cần thiết đối với một trong các bang ở Úc
 • Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc trước đây đối với nghề nghiệp này
 • Các bằng cấp đã có (Tiếng Anh, bằng nghề, bằng đại học, bằng diploma sau đại học, bằng thạc sĩ và tiến sĩ)
 • Vị trí của học viện
 • Số tuổi và level tiếng Anh của bạn tại thời điểm tốt nghiệp
 • Trình độ học vấn của bạn

Trong lúc xin cấp SMV vào cuối khóa học, bạn sẽ phải xin cấp visa chuyển tiếp (Bridging Visa). Visa chuyển tiếp sẽ cho phép bạn làm việc toàn thời gian ở Úc cho tới khi bạn được cấp SMV.

Graduate Visa (Visa sau khi tốt nghiệp)


Visa sau khi tốt nghiệp cho phép bạn và gia đình sống và làm việc ở Úc đến 18 tháng sau khi bạn hoàn thành xong việc học của mình, và sau đó có thể xin visa tạm thời và thường trú nhân. Visa sau khi tốt nghiệp sẽ là con đường trực tiếp dẫn bạn tới việc định cư lâu dài và trở thành cư dân Úc.

Yêu cầu:

 • Để đủ điều kiện cho Visa sau tốt nghiệp sau khi kết thúc việc học, bạn và người phối ngẫu của bạn phải:
 • Hoàn thành 2 năm diploma, degree hoặc trade certificate của ngành nghề nằm trong SOL (có khoảng 190 ngành nghề trong danh sách)
 • Có điểm tiếng Anh phù hợp (đạt điểm 6/9 đối với mỗ kỹ năng của General IELTS)
 • Được tạm thời công nhận đối với ngành nghề nằm trong danh mục kỹ năng chiến lược trung và dài hạn
 • Nhỏ hơn 45 tuổi

Visa sau tốt nghiệp cho phép bạn và gia đình sống và làm việc ở Úc đến 18 tháng sau khi bạn hoàn thành xong việc học của mình, và sau đó có thể xin visa tạm thời và thường trú nhân. Visa sau tốt nghiệp sẽ là con đường trực tiếp dẫn bạn tới việc định cư lâu dài và trở thành cư dân Úc.

Đăng ký xin visa sau khi có visa sau tốt nghiệp:

Để có thể đăng ký xin Skilled Visa sau khi xin được visa sau tốt nghiệp, bạn phải làm việc trong nghành nghề của mình 12 tháng sau khi tốt nghiệp. Visa chuyển tiếp và visa sau tốt nghiệp cộng lại sẽ cho bạn khoảng 2 năm để có thể tăng kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm làm việc tại Úc như thế này sẽ cho phép bạn đáp ứng được tiêu chuẩn kinh nghiệm làm việc đối với SMV và có thêm điểm đối với point test.
Trong một vài trường hợp, dựa vào khóa học của bạn và điểm point test, bạn có thể xin được visa dài hạn sau khi kết thúc khóa học.

Post Study Work Visa (PSWV)


Sinh viên quốc tế (và các thành viên gia đình) nào đã hoàn thành 2 năm degree hoặc trade qualification (đào tạo tay nghề) tại Úc có thể xin PSWV vào cuối khóa học.
Nếu bạn tốt nghiệp Bachelor hoặc Masters degree sẽ nhận được 2 năm work visa. Sinh viên Masters Research Students (thạc sĩ nghiên cứu) nhận được 3 năm work visa, và sinh viên tốt nghiệp PHD nhận được 4 năm work visa. Những loại visa này sẽ không thể giúp bạn định cư kỹ năng nhưng có thể cho bạn cơ hội sinh sống và làm việc tại Úc và có thể được tài trợ bởi một công tu Úc hoặc chính phủ tiểu bang. Những visa loại này không được cung cấp đối với đào tạo tay nghề bậc diploma trở xuống.

Thuận lợi:

Thuận lợi của PSWV là bạn có thể học bất kỳ khóa học Thạc sĩ nào, có thể đó không phải là ngành nghề nằm trong danh sách tay nghề kỹ năng, chỉ để có thể nhận được 2 năm work visa vào cuối khóa học. Điều này có nghĩa bạn được ở lại Úc trong vòng 4 năm.

Bất lợi:

Bất lợi của PSWV chính là nó không dẫn bạn tới con đường xin được visa thường trú nhân khi kết thúc việc học. Điều đó có nghĩa là việc bạn có khả năng định cư hay không là nhờ vào việc có được chủ doanh nghiệp tài trợ hay không.
Nguồn: VisaAustralia
 
 

Trả lời