.Gọi ngay

Quỹ đầu tư mạo hiểm: Bạn đồng hành của các startup

VENTURE CAPITAL LIMITED PARTNERSHIPS (VCLP)

Tổng quan
Venture Capital Limited Partnerships – VCLPs (tạm dịch: Hội chung vốn đầu tư mạo hiểm trách nhiệm hữu hạn) cung cấp các chương trình hỗ trợ đi kèm miễn giảm thuế nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài vào mảng đầu tư mạo hiểm tại Úc.
Điều kiện tham gia VCLPs
-Tối thiểu là đối tác trách nhiệm hữu hạn hoặc sáp nhập chung với đơn vị khác
-Doanh nghiệp được thành lập tại Úc hoặc tại quốc gia có cam kết thuế gấp đôi với Úc
-Vốn điều lệ thối thiểu 10 triệu AUD
-Và một số điều khoản có liên quan
Thời hạn nộp đơn:
Bất kì thời điểm nào trong năm
Sơ Lược
Chương trình VCLP hướng đến khuyến khích  phát triển mảng đầu tư mạo hiểm tại Úc thông qua việc thu hút đầu tư nước  ngoài. Chương trình cũng  dành cho các nhà đầu tư nội địa.
Chương trình được đồng sở hữu bởi Innovation and Science Australia (ISA) với sự hỗ trợ từ AusIndustry thuộc Department of Industry, Innovation and Science, và Australia Tax Office
ISA là đơn vị cơ sở được thành lập theo chương trình Industry Research and Development Act 1986 chịu trách nhiệm  quản lí chương trình VCLP. Vào tháng 7 năm 2017, đã có nhiều thay đổi đối với quyền hạn của chương trình Venture Capital Act 2002 ( VC Act). IAS đã giao quyền quyết định cho Innovation Investment Committee and và đội ngũ quản lí chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm của AusIndustry- Innovation Program
Thời gian từ lúc nhận hồ sơ đến khi quyết định đăng kí chính thức là 60 ngày
Nhìn chung, VCLP có thể đầu tư vào các doanh nghiệp Úc có tổng tài sản tối thiểu không quá 250 triệu AUD bằng cách yêu cầu tham gia cổ phần, hoặc các lựa chọn khác. Doanh nghiệp phải sở hữu 1 công ty hoặc một mô hình kinh doanh đáng tin cậy. VCLP cũng có thể sẽ đầu tư vào một số công ty đặc biệt không thuộc danh sách hoặc  đã không thuộc danh sách trong vòng chưa tới 12 tháng.
VCLP sẽ giữ nguồn đầu tư trong vòng tối thiểu 12 tháng.

Việc đầu tư sẽ thuộc điện đầu tư mạo hiểm và công ty đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sau:
-Tổng giá trị tài sản không quá 250 triệu AUD
-Tối thiểu 50% nhân viên và 50% tài sản nằm tại Úc
-Các hoạt động đầu tư ưu tiên không thuộc mảng bất động sản, nhà đất, tài chính, bảo hiểm, xây dựng hoặc cơ sở hạ tầng hoặc đầu tư.
Các đơn vị quản lí quỹ đầu tư có kế hoạch đóng góp vào VCLP tối thiểu 10 triệu AUD có thể nộp đơn đăng kí  làm đối tác  như một quỹ  VCLP
Tiêu chuẩn làm đơn:
-Hoạt động theo mô hình đối tác trách nhiệm hữu hạn
-Được thành lập tại Úc hoặc một quốc gia mà Úc có cam kết thuế gấp đôi
-Có cam kết đối tác rằng
+yêu cầu đối tác tiếp tục hoạt động kinh doanh trong vòng từ 5 đến 15 năm
+Yêu cầu đối tác góp vốn khi cần
+Không được phép thêm đối tác mới ngoại trừ trường hợp có ghi trong thỏa thuận
+Không được tăng vốn cơ hữu ngoại trừ trường hợp có ghi trong thỏa thuận
+Tham vấn với đối tác  về quyền yêu cầu đối tác góp vốn
+Vạch ra kế hoạch về các hoạt động kinh doanh sắp tới.
+Có đối tác điều hành là cư dân ÚC hoặc quốc gia có cam kết thuế gấp đôi với Úc
+ Có tối thiểu 10 triệu AUD  vốn đăng

Trả lời