.Gọi ngay

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC ỨNG VIÊN TAY NGHỀ ĐỢT 07/02/2018

Hằng năm, Úc thu hút hàng trăm ngàn lao động tay nghề cao nhập cư vào Úc với sự hỗ trợ nhiều mặt từ chính phủ ÚC.
Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng lời mời nộp đơn được đưa ra trong vòng SkilledSelect Invitation đợt 07/02/2018

Visa Subclass Number
Skilled – Independent (subclass 189) 300
Skilled Regional (Provision) (subclass 489) 5

 
Biểu đồ dưới đây cho thấy số điểm của các ứng viên đợt 07/02/2018

  • Skilled-Independent: tay nghề độc lập
  • Skilled-Regional: tay nghề làm việc tại địa phương

Quy trình mời nộp visa và mức điểm tối thiểu được chấp nhận

Visa Subclass Point score Date of effect
Skilled – Independent (subclass 189) 70 31/10/2017 6.14 pm
Skilled Regional (Provision) (subclass 489) 80 3/01/2018 2.25 am

 
Mức điểm tối thiểu và thời gian cuối nộp đơn được chấp nhận cho các nhóm nghề kỹ đợt 07/02/2018

Occupation ID Description Point score Date of effect
2211 Accountants N/A N/A
2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 80 28/11/2017 3:58 pm
2334 Electronics Engineer 70 25/10/2017 7:21 pm
2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 31/10/2017 2:37 pm
2339 Other Engineering Professionals 75 31/01/2018 9:03 pm
2611 ICT Business and System Analysts 75 22/01/2018 7:06 pm
2613 Software and Applications programmers 75 31/01/2018 1:52 pm
2631 Computer Network Professionals 75 30/01/2018 3:01 am

 

Trả lời