.Gọi ngay

Cập nhật thay đổi về visa từ tháng 11/2023 đến hiện tại

Thay đổi về visa du học (Visa 500) 

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 10/01/2024:  Mọi hồ sơ đều phải dịch thuật qua tiếng Anh nếu hồ sơ được gửi bằng tiếng Việt và phải được đóng dấu từ cơ quan có thẩm quyền

  • Nếu bất cứ giấy tờ hỗ trợ nào trong hồ sơ không bằng tiếng Anh, bạn cần cung cấp bản dịch tiếng Anh cũng như scan bản gốc giấy tờ đó.
  • Mọi giấy tờ được dịch phải bao gồm những thông tin sau (bằng tiếng Anh) của người dịch: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, bằng cấp và kinh nghiệm.

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 23/03/2024:  Đối với visa du học (Student visa – subclass 500): điểm thi IELTS tăng từ 5,5 lên 6.0 

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 23/03/2024: Yêu cầu về hồ sơ xét duyệt xin visa du học Úc: Genuine Temporary Entrant (GTE) sẽ được thay thế bằng Genuine Student (GS) 

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2024: Các loại visa 485, 600, 601, 602, 651, 988, 403, 426, 771, 995 không được phép nộp đơn chuyển đổi sang Visa Du học 

Thay đổi về visa tay nghề tạm trú (Visa 482)  

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 25/11/2023: Đương đơn nắm giữ VISA 482 sẽ có cơ hội nộp PR chuyển tiếp lên thường trú nhân VISA 186 sau 2 năm làm việc (cũ là 3 năm). Và ngưỡng thu nhập tối thiểu cho VISA 482 cũng được tăng lên thành 70.000 AUD/năm (cũ 53.900 AUD/năm).

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2024: Mức thu nhập tối thiểu (TSMIT) cho lao động tay nghề tạm trú tại Úc tăng từ 70.000 AUD/năm lên 73.150 AUD/năm.

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2024:  Nếu đang giữ visa 482 và cần ngừng làm việc với người sử dụng lao động bảo lãnh hiện tại, sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm người sử dụng lao động bảo lãnh mới, nộp đơn xin visa khác hoặc sắp xếp rời khỏi Úc, thời gian cho phép là 180 ngày/ lần hoặc tối đa 365 ngày trong toàn bộ thời hạn cấp visa. 

– Thay đổi có hiệu lực từ ngày 23/11/2024: Yêu cầu kinh nghiệm làm việc đối với visa 482 sẽ được giảm từ 2 năm xuống còn 1 năm cho tất cả các hồ sơ được nộp

Trả lời