.Gọi ngay

Lưu trữ Danh mục: Định cư Mỹ

Các ngành nghề chiến lược Mỹ và cơ hội việc làm

  Nước Mỹ luôn là một trong những điểm đến du học và định cư

Visa L1 – Thị Thực Doanh Nhân

Visa L1 – Thị Thực Doanh Nhân là một trong số những loại visa định

Visa H1B – Lao động chuyên môn

VISA H1B Visa H1B nằm trong số những loại visa định cư Mỹ phù hợp

Visa EB5 – Đầu tư định cư Mỹ

VISA EB5 Visa định cư Mỹ EB5 (Employment-based, fifth preference) là một trong những chương

Visa EB3 – Định cư Mỹ theo diện có tay nghề, chuyên gia, lao động phổ thông

VISA EB3 Visa Employment-based, third preference (EB3) nằm trong số những loại visa định cư

Visa EB1- Định cư diện tay nghề lao động ưu tiên

VISA EB1 Visa Employment-based first-preference (EB1) nằm trong số những loại visa định cư Mỹ

Tổng quan về định cư Mỹ

TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH CƯ MỸ Visa định cư Mỹ cho phép công dân nước