.Gọi ngay

Chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng Úc thủ tục đơn giản

1.  RPL là gì?

Recognised Prior Learning (RPL) là phương thức giúp sinh viên quốc tế có thể chứng minh kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sẵn có để đổi lấy bằng cấp/chứng chỉ đạt chuẩn tại Úc.Bạn sẽ được cấp bằng cấp hoặc miễn hoàn thành một số tín chỉ nếu bạn có sẵn nền tảng kiến thức, kỹ năng nhận được từ:

 • Việc học tập trước đó
 • Quá trình làm việc (trả lương hoặc không trả lương)
 • Công tác tình nguyện
 • Nghiên cứu (đã hoàn thành 1 phần)

2.  Lợi ích của RPL

 • Giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc
 • Đảm bảo rằng bạn chỉ cần học những gì cần thiết để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn
 • Rút ngắn thời gian để đạt được bằng cấp hoặc chứng chỉ
 • Giúp bạn tăng kỹ năng để chuyển hướng sang một ngành nghề mới
 • Giúp bạn chuyển từ công việc tình nguyện sang công việc được trả lương

Ưu điểm lớn nhất của RPL là bạn có thể nhận được bằng Úc có giá trị quốc tế mà không cần phải học đại học tại Việt Nam. Thủ tục chỉ từ 1000 USD, thời gian lấy chứng chỉ ngắn, phù hợp với người bận rộn.

3.  Quy trình đánh giá RPL

Bước 1:

 1. Sinh viên đăng ký đánh giá RPL
 2. Học viện Aibtglobal cấp bộ kit RPL, tài liệu, checklist và form ghi danh cho sinh viên
 3. Sau khi sinh viên gửi lại bộ kit RPL.và các bằng chứng cho Học viện Aibtglobal, trường sẽ bắt đầu tiến hành quy trình đánh giá ban đầu. Kết quả đánh giá ban đầu sẽ được cập nhật trong Báo cáo Đánh gia ban đầu RPL. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra:
  • RPL toàn phần
  • RPL từng phần (RPL theo đánh giá và RPL đào tạo chuyên nghiệp)
  • RPL được xem là không phù hợp

      Bước 2:

 1. Sau khi sinh viên nhận được kết quả của đánh giá ban đầu RPL là 3(a), 3(b), các giám định viên (người đánh giá) sẽ bắt đầu xác minh các tài liệu và bằng chứng đã nộp. Họ cũng sẽ thực hiện đánh giá toàn diện đối với bộ kit RPL của sinh viên/người được đánh giá kỹ năng..Trong đó có bao gồm xác minh các tài liệu học tập (ví dụ chứng chỉ và bảng điểm).
 2. Xác minh các tài liệu liên quan đến chứng nhận kinh nghiệm làm việc với các bên liên quan (ví dụ cấp trên tại nơi làm việc của sinh viên/người được đánh giá kỹ năng). Form xác minh của bên thứ ba sẽ được dùng để xác nhận độ tin cậy thực tế của các minh chứng về công việc, kỹ năng mà sinh viên/người được đánh giá kỹ năng cung cấp.
 3. Học viện Aibtglobal chỉ định các thành viên trong nhóm học thuật cho quá trình đánh giá
 4. Các thành viên trong hội đồng học thuật đánh giá các tài liệu và bằng chứng RPL đã nộp (ví dụ: phỏng vấn, chiếu video trực tiếp quá trình thể hiện kỹ năng, quan sát công việc,..)
  • Các thành viên trong hội đồng học thuật có thể yêu cầu một cuộc phỏng vấn với sinh viên/người được đánh giá kỹ năng nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến các tài liệu và bằng chứng đã nộp
  • Các thành viên trong hội đồng học thuật có thể yêu cầu chứng minh trực tiếp hoặc yêu cầu thêm các bằng chứng bổ sung nếu sinh viên/người được đánh giá kỹ năng nộp thiếu tài liệu và bằng chứng cần thiết.

Bước 3: Học viện Aibtglobal sẽ có 1 buổi gặp mặt với sinh viên/người được đánh giá kỹ năng để thông báo kết quả đánh giá cuối cùng.Kết quả sẽ thể hiện như sau:

 • RPL được cấp: Không cần thực hiện thêm bước đánh giá nào vì kinh nghiệm học tập và làm việc của sinh viên/người được đánh giá kỹ năng trước đây đáp ứng tất cả các yêu cầu của khóa đào tạo. Sinh viên/người được đánh giá kỹ năng sẽ nhận được chứng chỉ và bảng điểm thành công.
 • RPL không được cấp: SInh viên/người được đánh giá kỹ cần phải đào tạo và đánh giá thêm để bù khoảng trống kỹ năng. Nguyên nhân là vì sinh viên/người được đánh giá kỹ năng không đáp ứng được các tiêu chí đào tạo.
 • Trong trường hợp sinh viên/người được đánh giá kỹ năng quyết định tiếp tục và hoàn thành tất cả các đánh giá và khóa đào tạo thì sinh viên/người được đánh giá kỹ năng sẽ nhận được chứng nhận/bằng cấp và bảng điểm.
 • Trong trường hợp sinh viên/người được đánh giá kỹ năng quyết định không tiếp tục đánh giá hoặc đào tạo chuyên sâu với phía nhà trường, sinh viên/người được đánh giá kỹ năng sẽ nhận được Statements of Attainment (SoA)*

*Statements of Attainment là tài liệu chứng minh sinh viên đã hoàn thành 1 phần của khóa đào tạo và thể hiện các đơn vị năng lực (UoCs) mà sinh viên đã vượt qua.

Lưu ý: Kết quả của quá trình RPL có thể ảnh hưởng đến thời gian học của sinh viên.

 

 

Trả lời